فلفل - تاریخچه مدیریت و توسعه ی سازمانی
بچه های جنوب

 

  

 

فصل سوم

تاریخچه مدیریت و توسعه ی سازمانی

  

فعالیت های سیستماتیک توسعه سازمانی دارای یک تاریخ جدید است که این تاریخ در صورت تشبیه به یک درخت دارای سه شاخه است. یک شاخه از این تاریخ مربوط است به دورانی که  در پیشرفت و توسعهی سازمان از ابتکار روش های آموزشی (آزمایشگاهی ) برای حل مشکلات درون سازمانی سازمان های پیچیده استفاده می کردند.

شاخه دوم اصلی عبارت است از استفاده از روش تحقیق میدانی (مشاهده) و بازگشت به گذشته برای حل مشکلات و معضلات سازمانی ، هر دو روش در یک روش جدید دیگری که روش سوم باشد ادغام می شوند و آن ضرورت یا روش حل معضلات سازمان از طریق مطالعه رفتار است.

1- شاخه ی  آموزش آزمایشگاهی : یک شاخه از بهبود آموزش آزمایشگاهی ،ضرورتاً از یک گروه کوچک غیر سازمانی که شرکت کنندگان درآن از اعمال و رفتار یکدیگر و آمیزش با یکدیگر درس می گرفتند تشکیل می شد.در حقیقت این روش از سال 1946 شروع به استفاده از آن گردید.

2- تحقیق از طریق مشاهده : تحقیق از طریق مشاهده و شاخه سوابق اطلاعاتی ، یک شکل مخصوص از تحقیق رفتار است که به طور خلاصه شامل دومین شاخه اصلی در تاریخ توسعه ی سازمانی است تاریخ این شاخه بخصوص مربوط می شود به تکنیک ها  و روش هایی که توسط اعضا در طول یکسال در مرکز تحقیقات مشاهده و اندازه گیری دانشگاه میشیگان Src)) توسعه یافت.

تاریخ توسعه سازمانی(Od)به نححوی تشریح شد که یک رشد بهم پیوسته از تعدادی علمای رفتار و کارشناسان مهم این رشته و نظریات آنها را که تحت تاثیر آراء و تجربیات و اطلاعات درونی قبلی خود و برخی دیگر ، از رهگذر اطلاعات و تحقیقات و بررسی های پیرامون(OD) قرار گرفته بود نشان به کاربردهای جدیدی از این اطلاعات برای کارهای آتی دست یافتند که این تلاش ها به طور گسترده ای بسیاری از سازمان ها، انواع انستیتوها، گروه های اشتغال ، ومناطق جغرافیایی اطراف جهان را تحت تاثیر خود قرارداد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۰ساعت 8:54  توسط فلفل |